Senaste inläggen

Vilka drabbas av datorvirus

tobias

De flesta datorvirus är skriva för Microsoft Windows, som är det vanligaste operativsystemet idag. Detta för att Windows låter användaren ladda ned främmande program från olika utgivare istället för att ha en specifik “butik” med mjukvara tillgängligt. Skillnaden syns exempelvis i Apple-datorer där användaren oftast bara använder sig av det utbud som finns i App-store och som redan är kontrollerat och godkänt. Många föredrar Windows större valmöjligheter men riskerar därmed att ladda ned skadlig programvara. Virus och trojanska hästar sprids ofta via e-post med länkar eller bifogade filer. Ibland körs den skadliga koden mer eller mindre automatiskt och lämnar användaren försvarslös. Med hjälp av en kontaktlista kan viruset spridas snabbt till andra mottagare och genom sparade dokument lägger de till personlig information i mailen för att lättare lura dina kontakter. Datorvirus är eleganta koder som hela tiden blir mer svåråtkomliga och anpassar sig efter nya förutsättningar.

 

Att skydda sig
Nästan alla datorer kommer idag med förinstallerade antivirusprogram av olika former. Men bara för att en dator har ett antivirusprogram betyder tyvärr inte detta att den är skyddad mot alla skadliga program. Antivirusprogram scannar igenom alla filer i jakt på skadliga koder eller sådant som liknar de redan upptäckta virusen. Detta innebär att antivirusprogram bara skyddar mot redan kända program och de behöver hela tiden uppdateras för att de senaste koderna ska upptäckas. Medvetna och riktade hackerattacker är därför svåra att skydda sig mot, men de drabbar oftast företag eller institutioner. Som privatperson är ett antivirusprogram och en brandvägg ett tillräckligt skydd för att undvika de bråkiga virusen som oftast inte har kriminella avsikter. De flesta virus skapas mest som irritationsmoment för den drabbade men kan såklart också ha mycket allvarligare intentioner. Ledande antivirusprogram jobbar hela tiden på att ligga steget före och kunna förutse nya koder och mutering av koder.

Padlock and chain around laptop computer

 

Olika antivirusprogram
För att uppnå ett bra skydd finns flera olika typer av antivirusprogram. Dels kommer många datorer med en brandvägg som syftar till att förhindra intrång i anslutna till ett nätverk. Antivirusprogram upptäcker och hindrar skadlig kod från att installeras och reproduceras på din dator. Virus skadar eller låser ofta filer. Spionprogram kallas de program som används för att samla in din personliga information som lösenord och koder. Dessa stoppas med en annan typ av antispionprogram. Många producenter erbjuder hela paket för ett komplett skydd.

Varför datorvirus?

tobias

Datorvirus har funnits nästan lika länge som datorer men blev allt mer vanligare och skadligare när internet växte sig stort under 90-talet. Redan 1944 teoretiserade professor John von Neuman ett replikerande datorprogram som spreds av sig själv. Drygt 25 år senare blev detta program verklighet och spreds över ett internt nätverk mellan programmerare i Massachusettes, USA. Detta var ett harmlöst självreplikerande program och under följande decennier utvecklades flera program av samma sort. De första “virus”-programmen fick sitt namn genom deras förmåga att sprida sig även om de inte orsakade skada för mottagaren. Många skickliga programmerare skapade virus utan ont uppsåt som en hobby där de kunde testa gränserna och lära sig skapa nya typer av program.

 

Virus, spyware eller worms
Idag är virus inte lika oskyldiga som förr. De allra flesta används för att göra intrång och orsaka skada på ett eller annat sätt i datorn. Man talar om virus, spyware, worms eller så kallade trojanska hästar. De är alla exempel på vad man kallar skadlig kod och samlas under namnet malware. De används av deras illvilliga programmerare för att störa IT-system, samla in information, stjäla lösenord eller öppna bakdörrar som gör att andra kan nå din dator. Sättet de sprids på och effekterna de har bestämmer vilken kategori av malware de faller inom. De har karaktären av sjukdomar som sprids på olika sätt och behandlas med olika sorters medicin.

Hacker sitting streaming data

 

De kändaste datorvirusen
De senaste decennierna har datorvirus utvecklats i en rasande hastighet. Några av de största hackerattackerna har skett mot företag och institutioner men flera har också lyckats slå ut mängder av persondatorer. Under tidigt 2000-tal kom Melissa-viruset och ILOVEYOU som båda använde kontaktlistor i Outlook för att sprida sig vidare. Deras syfte verkade mest vara att orsaka kaos och störning men de kostade miljarder kronor att bli av med. Skaparen av Melissa blev slutligen dömd till böter och fängelse. Sony BMG skapade 2005 viruset XCP för att stoppa fildelning. De utrustade sina skivor med ett rootkit som medvetet döljer filer för sin användare. Något som snabbt började utnyttjas för att plantera virus och kom att betraktas som en risk av den amerikanska säkerhetstjänsten. Skandalen var ett faktum och Sony blev tagna inför rätta. Viruset Conficker som upptäcktes 2008 står dock i särklass med åsamkad skada. Det slog ut franska försvarets datorer och även stora delar av den brittiska militären. Hackern bakom viruset är ännu okänd men Microsoft har utlyst en belöning på 250 000 dollar för tips som leder till ett gripande.

my-engine