Kampen mellan gott och ont

Framtiden blir allt mer digitaliserad och vårt beroende av internet kommer att öka ytterligare. Kommunikation och tjänster sker mer och mer på internet vilket också gör vårt privatliv mer exponerat. Hackning och spridningen av datorvirus är en ny form av kriminalitet som ställer till problem där lagstiftning och polisarbete ofta ligger steget efter. Hackare har blivit dömda när de spårats, men ofta kan de förbli anonyma och många ytterst skadliga virus får härja fritt utan att någon ställs till svars. Problemet verkar vara att de “onda” krafterna ständigt ligger steget före de “goda”. Samtidigt börjar termen hackare luckras upp och nyanseras. Hacker-aktivister använder ofta metoder utanför lagen för att främja ideal som yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och informationsfrihet. Det gör det svårare att definiera vad på internet som är ett “ont” och vad som är ett “gott”.

Businessman hand in handcuffs at wooden desk with laptop

 

Nya antivirusprogram kan byggas med en algoritm
Nu har många datorföretag tröttnat. Deras användare hör av sig med klagomål om att de traditionella antivirusprogrammen inte räcker till. Virus utvecklas snabbare än antivirusprogrammen som måste känna till hotet innan de kan skydda mot det. I ett alltmer datoriserat samhälle måste företag och statliga institutioner kunna hålla tillbaka hackerattacker och virus. Nu skissar de stora tillverkarna på ett nytt sätt att stoppa skadliga element. De vill helt frångå att identifiera koder eller signaturer och istället skapa en algoritm som analyserar egenskaper i program. På så sätt förflyttar man analysen av virus till hur de fungerar istället för hur de ser ut. Upptäcker algoritmen ett program som har typiska “virus-beteenden” kan den stoppa programmet utan att koden tidigare är känd. Den här formen av program har ännu inte kommit ut på marknaden utan ligger just nu på ritbordet.

 

Ser framtiden ljusare ut?
Om framtiden kommer bli en digital utopi eller dystopi återstår att se. Skulle fler duktiga programmerare välja den “goda” sidan och utveckling av antivirusprogram istället för att skapa nya virus hade vi mycket att vinna. I takt med att programmerare och IT-relaterade yrken blir mer och mer populära är det fler som går en IT-utbildning redan i unga år. Detta kan definitivt ha en positiv inverkan då man väljer att lägga fokus på utveckling av hjälpsamma program. Personer med ett brinnande intresse för programmering behövs i en kamp där båda sidor är drivna av kreativitet och innovation.

my-engine