Hackergruppen Anonymous

Anonymous är en grupp av hackare och nätaktivister som genom en rad olika aktioner online för kampen om demokrati på nätet. Medlemmarna i hackergruppen är anonyma, därav gruppnamnet, och många av dem maskerar sina ansikten offentligt med Guy Fawes-masken som numera utgör en internationell protestsymbol. Gruppen har ingen ledare utan och är inte toppstyrd utan alla medlemmar har samma status. Det är en väldigt löst organiserad grupp där varje enskild medlem kan starta en aktion där denne anser behovet finnas och locka andra medlemmar till att hjälpa till med aktionen.

Skydda dig mot hackerattacker

Även om hackergruppen Anonymous själva har uttalat sig om att de aldrig skulle få för sig att utföra Anonymous_emblemcyberattacker mot till exempel räddningstjänsten eller sjukvården, kan man aldrig vara riktigt säker på vem de härnäst pekar ut som sin fiende. Och det finns dessutom gott om hackergrupper runt om i världen som inte är lika välsinnade som Anonymous. Genom att du gör en sårbarhetsanalys identifierar du eventuella säkerhetsluckor och kan genom att täppa till dessa säkerställa att du står väl rustad inför en eventuell hackerattack. För att undvika att bli en lätt måltavla för illasinnade hackare på nätet bör du kontrollera att framför allt ditt antivirusprogram men även andra säkerhetsprogram och program i största allmänhet är uppdaterade. Program som inte är uppdaterade kan innehålla säkerhetshål som utvecklaren har åtgärdat i en uppdatering. Du bör också vara försiktig när du laddar hem filer från internet och rent generellt vara vaksam och kritisk.

Anonymous får mest PR

Genom att gå till attack mot IS och al Qaida på nätet garanteras hög PR-effekt i Anonymous-attacker. I själva verket är inte dessa terrororganisationer beroende av sina webbplatser utan attacker riktade mot dessa gör i själva verket ingen eller väldigt liten skada. En vanlig metod som Anonymous och andra hackare använder för att stänga ner webbplatser är så kallade DDoS-attacker. DDoS står för Distributed Denial of Service och innebär att webbplatsen får så mycket trafik att den inte kan hantera denna. Genom att hela tiden försöka ansluta till en webbplats från ett stort antal datorer lyckas hackarna ofta överbelasta webbplatsen till slut, vilket gör att den inte kan nås. Experter på området har kritiserat detta tillvägagångssätt att blockera terroristers hemsidor eftersom det kan störa det säkerhetsarbete och signalspaning som världens säkerhetstjänster utför mot dessa terrororganisationer. Vad som till synes är en bra gärning kan alltså visa sig vara en björntjänst.

my-engine