Monthly archives "mars 2017"

Vad driver hackare?

tobias

Drivkrafter är komplexa och det är svårt att generalisera kring varför vi gör saker, på ett djupare plan. I den här texten ska vi dock titta på några av de motiv som ligger bakom hackares gärningar på internet. En hackare är en expert på datasäkerhet och dataintrång som ensam, eller tillsammans med likasinnade, ägnar sig åt att tillskansa sig skyddad och ofta känslig information. Det kan handla om allt från oskyldiga bus till att publicera hemligstämplade uppgifter (som i Wiki-leaks) och att stjäla uppgifter som sedan kan användas i bedrägerier.

Ekonomi och status

banker varnar för hackare som försöker begå bedrägerier. Vissa onlinebutiker samlar kundernas kontoinformation i filer som kan stjälas av hackare. De som kommer över ett sådant register med känslig information säljer det ofta vidare till de som sedan utför själva bedrägeriet. Många hackare ställer inte till med någon skada alls utan drivs av en vilja att påtala brister i företags och organisationers säkerhetssystem. Inte sällan leder detta till att de får jobb med just datasäkerhet på ett företag där de upptäckt bristen. De flesta hackare drivs av att imponera på andra hackare. Man gör intrång på så svåra ställen som möjligt och planterar bevis på att man varit där.

Hackare med politiskt inflytande

Idag sprider sig rykten och annan känslig information som en löpeld på nätet. Det finns en marknad för “alternativa sanningar” som inte kommer till uttryck i medierna. Ofta är det hackers som ligger bakom denna typ av ryktesspridning och ibland bygger den på stulna uppgifter som är ett resultat av dataintrång. Under det amerikanska valet var det legendariska och mycket löst sammanhållna nätverket Anonymous en viktig aktör som försökte diskreditera framför allt Hillary Clinton. Det sägs att flera regeringar, inte min Rysslands, har stora grupper av hackare som arbetar med opinionsbildning och med att tillskansa sig information som kan bli viktig i framtiden. Hackare finns alltså såväl i som utanför etablissemanget.

my-engine