Vilka drabbas av datorvirus

De flesta datorvirus är skriva för Microsoft Windows, som är det vanligaste operativsystemet idag. Detta för att Windows låter användaren ladda ned främmande program från olika utgivare istället för att ha en specifik “butik” med mjukvara tillgängligt. Skillnaden syns exempelvis i Apple-datorer där användaren oftast bara använder sig av det utbud som finns i App-store och som redan är kontrollerat och godkänt. Många föredrar Windows större valmöjligheter men riskerar därmed att ladda ned skadlig programvara. Virus och trojanska hästar sprids ofta via e-post med länkar eller bifogade filer. Ibland körs den skadliga koden mer eller mindre automatiskt och lämnar användaren försvarslös. Med hjälp av en kontaktlista kan viruset spridas snabbt till andra mottagare och genom sparade dokument lägger de till personlig information i mailen för att lättare lura dina kontakter. Datorvirus är eleganta koder som hela tiden blir mer svåråtkomliga och anpassar sig efter nya förutsättningar.

 

Att skydda sig
Nästan alla datorer kommer idag med förinstallerade antivirusprogram av olika former. Men bara för att en dator har ett antivirusprogram betyder tyvärr inte detta att den är skyddad mot alla skadliga program. Antivirusprogram scannar igenom alla filer i jakt på skadliga koder eller sådant som liknar de redan upptäckta virusen. Detta innebär att antivirusprogram bara skyddar mot redan kända program och de behöver hela tiden uppdateras för att de senaste koderna ska upptäckas. Medvetna och riktade hackerattacker är därför svåra att skydda sig mot, men de drabbar oftast företag eller institutioner. Som privatperson är ett antivirusprogram och en brandvägg ett tillräckligt skydd för att undvika de bråkiga virusen som oftast inte har kriminella avsikter. De flesta virus skapas mest som irritationsmoment för den drabbade men kan såklart också ha mycket allvarligare intentioner. Ledande antivirusprogram jobbar hela tiden på att ligga steget före och kunna förutse nya koder och mutering av koder.

Padlock and chain around laptop computer

 

Olika antivirusprogram
För att uppnå ett bra skydd finns flera olika typer av antivirusprogram. Dels kommer många datorer med en brandvägg som syftar till att förhindra intrång i anslutna till ett nätverk. Antivirusprogram upptäcker och hindrar skadlig kod från att installeras och reproduceras på din dator. Virus skadar eller låser ofta filer. Spionprogram kallas de program som används för att samla in din personliga information som lösenord och koder. Dessa stoppas med en annan typ av antispionprogram. Många producenter erbjuder hela paket för ett komplett skydd.

my-engine